Музей на солта

Този сайт е създаден по ОПРР на ЕС

tmbl

Приключиха строително-ремонтните дейности по проекта на Община Поморие - "Поморие - туристическа атракция - град на солта, древна история и традиции" с договор № BG161PO001/3.1-03/2010/006 , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г.

Прочети още: Завърши обновяването на "Музея на солта"

OPRR

През 2012-2013г. се реализира проект „Поморие – туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции“ с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013г.). Благодарение на този проект, Поморийските солници и Музея на солта се превръщат в целогодишна туристическа атракция. 

Целите на проекта са да се популяризира и съхрани нематериалното културно наследство на древно Анхиало, да се съхранят солниците като недвижим паметник на културата. Предвидени са средства за цялостно благоустрояване на Музея и района около него, както и различни иновативни способи за привличане на туристи.

Прочети още: Поморие град на солта

saltstart

Музеят на солта в Поморие ще се превърне в целогодишна туристическа дестинация. Това съобщи кметът на община Поморие Иван Алексиев, който във вторник даде старт на строителните работи за подобряване на качеството на културната атракция.

Проектът "Поморие – туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции" се финансира по оперативна програма "Регионално развитие 2007 – 2013".
Той ще бъде изпълняван от две фирми.
"Щрабаг" ЕАД ще извърши цялостен ремонт на улица "Солна", която води към музея, за да се осигури по-добър достъп на туристите; паркоустрояване на района на музея, като постави подходящи дървесни и храстови видове, автоматизирана поливна система за пространството около Музея; изграждане на видеонаблюдение.

Прочети още: Стартира обновяване на Музея на солта в Поморие