Музей на солта

Този сайт е създаден по ОПРР на ЕС

Приключиха строително-ремонтните дейности по проекта на Община Поморие - "Поморие - туристическа атракция - град на солта, древна история и традиции" с договор № BG161PO001/3.1-03/2010/006 , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г.

museum2
museum1
museum4

Чрез европейската програма, цялостно се санираха основната сграда и обслужващата постройка на музея. Подменена е дограмата, направи се външна топлоизолация и нови ВиК и ел. инсталации. Музейните сгради вече имат система за видеонаблюдение и фасадно осветление на база светодиодна техника с енергоспестяващ ефект.

Възстановена е чешмата до музейната сграда и автентичният вид на съществуващата беседка. Ремонтираната тоалетна е със слънцезащитна фасада, извърши се ремонт на паркинга за посетители, на солниците и каналите към тях.

Друга дейност по проекта е паркоустройството около музея на солта. Ремонтирани са съществуващите и е направена нова алея, като всички настилки са от естествен камък, павета и чакъл. Теренът около музея е затревен, има нова дървесна и храстовидна растителност и автоматизирана поливна система. Вече са изградени дървените площадки и пейки за наблюдение на кало и луголечение.

Преасфалтирането на ул. „Солна”, от ул. „Проф. Стоянов” до ул . „Емона”, също бе част от реализацията на европейския проект. Предстои да бъде завършена маркетинговата стратегия за промотиране на музея на солта, както и да бъдат доставени мултимедийно оборудване, бариери и стационарни бинокли за наблюдение на езерото. Стойността на проекта е в размер на 1 887 704 лв., а срокът на изпълнението му - 23.08.2013 г.

museum3